Włączając się w ogólnoświatowe obchody 400 rocznicy śmierci Williama Szekspira, najwybitniejszego angielskiego dramatopisarza i poety, w ostatnim tygodniu kwietnia w PZS w Lędzinach odbywają się lekcje poświęcone tej niezwykłej postaci.

Z wykorzystaniem materiałów z British Council – „Shakespeare lives in 2016” – uczniowie zapoznają się na lekcjach języka angielskiego z postacią Williama Szekspira, jego twórczością oraz realiami życia sprzed 400 lat. Lekcje te są okazją do pogłębienia wiedzy o brytyjskiej kulturze, historii kraju i języku, którym posługiwał się Szekspir.

Ponadto, na terenie szkoły od środy do piątku odbędzie się Szkolny Konkurs o Szekspirze. Będzie on również okazją do pogłębienia wiedzy o tym dramaturgu, poecie i aktorze oraz okazją do zdobycia nagród. Do udziału serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów!

Leave a comment