Europejski Dzień Języków, od 2001 roku obchodzony 26 września, to wydarzenie, którego ideą jest świętowanie różnorodności językowej w Europie oraz promowanie znajomości języków obcych. Tegorocznym obchodom towarzyszyło hasło „Znajomy język obcy” bowiem faktem jest, że znajomość języków obcych poszerza horyzonty, ułatwia komunikację między narodami oraz wzajemne zrozumienie, a także otwiera nowe drogi zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach po raz kolejny włączył się w obchody Europejskiego Dnia Języków organizując konkurs „Silni w językach”. Konkurs przeznaczony był nie tylko dla młodzieży lędzińskiej szkoły, ale również dla uczniów z oddziałów gimnazjalnych szkół podstawowych z powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Na uwagę zasługuje fakt, że w przygotowanie tegorocznej edycji konkursu włączyli się asystenci językowi: Anna z Brazylii oraz Yigit z Turcji, którzy dzięki współpracy z organizacją studencką AIESEC od dwóch tygodni przebywają w lędzińskim PZSie.

W konkursie sprawdzającym ogólną wiedzę o językach i krajach europejskich w tym roku wzięło udział aż dwadzieścia trzyosobowych zespołów reprezentujących następujące szkoły:

  • Szkołę Podstawową nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie;
  • Szkołę Podstawową nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu;
  • Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Lędzinach;
  • Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach.

Najlepsze okazały się Weronika Klatka, Kinga Stadler i Marta Stalmach ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie, które zajęły pierwsze miejsce. Drugie miejsce zdobyli uczniowie trzeciej klasy mundurowej z Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach: Karol Modrzejewski, Tomasz Pastuszka i Sławomir Szewczyk. Na trzecim miejscu również uplasowali się reprezentanci Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, uczniowie drugiej klasy technikum: Kamil Ornowski, Przemysław Ścierski i Wiktoria Zdziarska.

 

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe – bony podarunkowe do zrealizowania w dowolnym sklepie w centrum handlowym Silesia City Center o wartości odpowiednio 250, 200 i 100 złotych, dzięki czemu będą mogli samodzielnie zdecydować, na co przeznaczyć wygrane pieniądze.

Ponadto najlepsi otrzymali koszulki i gadżety ufundowane przez szkoły językowe, z którymi od lat współpracuje Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach: EF Education First oraz BEST Centrum Języków Obcych.

Udział w konkursie „Silni w językach” bez wątpienia był doskonałą okazją do wspólnej zabawy oraz do sprawdzenia wiedzy i dostarczył uczestnikom wielu pozytywnych emocji, co niewątpliwie przyczyni się do podniesienia motywacji do nauki języków obcych i sukcesów językowych w przyszłości.

 

 

 

 

Leave a comment