...

9 kwietnia 2016 roku Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach wraz z zaproszonymi szanownymi gośćmi będzie obchodził uroczysty Jubileusz 70-lecia.

Program uroczystości:
10.00 – Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa Marka Szkudło z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – Kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej w Lędzinach przy al. Matki Boskiej Różańcowej 8.
Zapraszamy do udziału w nabożeństwie.
11.30 – część oficjalna i artystyczna – aula PZS w Lędzinach przy ul. Pokoju 4.
13.00 – poczęstunek, zwiedzanie szkoły.

Komitet honorowy Jubileuszu 70 – lecia szkoły

Bernard Bednorz
Starosta Bieruńsko – Lędziński

Anna Kubica
Przewodnicząca Rady
Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego

Czesław Ryszka
Senator RP

Krystyna Wróbel
Burmistrz Miasta Lędziny

Klemens Ścierski
Senator RP V kadencji

Piotr Niełacny
Dyrektor KWK „Ziemowit”

Sławomir Sałbut
Komendant Powiatowy Policji
w Bieruniu

Leszek Klag
Wojskowy Komendant Uzupełnień
w Tychach

Kazimierz Utrata
Miejski Komendant Państwowej Straży Pożarnej
w Tychach

Jan Klimek
Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach

Jerzy Łabaj
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Politechniki Śląskiej w Katowicach

Tomasz Popławski
Prodziekan ds. Nauki Politechniki Częstochowskiej

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.