10 lutego 2017 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach miało miejsce szkolenie pt. „ Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie” – przeprowadzone przez Komendę Wojewódzką z Katowic wraz z Komendą Powiatową Policji w Bieruniu. Spotkanie odbyło się dzięki współpracy klas mundurowych Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach z KPP w Bieruniu. Lędzińska szkoła była jedną z niewielu szkół w województwie śląskim wyróżnionych przez Komendę Wojewódzką do wzięcia udziału w projekcie.
Przybyłych gości powitał Wicedyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach Pan Krzysztof Biolik, a w tematykę szkolenia wprowadzili Pani Marzena Szwed – aspirant z wydziału ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej w Katowicach oraz Pan Grzegorz Kocjan – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu.

W szkoleniu wzięły udział klasy maturalne kształcące się w zawodzie technik górnictwa podziemnego, technik mechanik, czy technik informatyk, a także druga i trzecia klasa mundurowa wojskowa.

Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzili :
• aspirant Marzena Szwed
• dr Rajmund Morawski
• mgr Kamil Samiczak
• aspirant sztabowy Marek Kuciński
• starszy sierżant Pan Bartłomiej Szymczak
• rzecznik prasowy KPP w Bieruniu starszy sierżant Ewelina Michnol

Akademia młodego kierowcy to jeden z ważniejszych projektów realizowanych przez Policję w obszarze bezpieczeństwa w komunikacji drogowej w województwie śląskim.

Projekt ten ma na celu :
• kształtowanie świadomości i wprowadzanie realnych zmian w światopoglądzie młodych kierowców
• organizowanie i koordynowanie działań zmierzających do kształtowania postaw i nawyków młodego kierowcy
• realizowanie programów profilaktycznych z uwzględnieniem czynników mających wpływ na kierowanie pojazdami

Lędzińska młodzież uczestniczyła w następujących wykładach :

„Uczestnictwo młodych kierowców w ruchu drogowym oraz czynniki mające wpływ na jego bezpieczeństwo na drogach województwa śląskiego.”
„Psychologiczne aspekty odpowiedzialności w ruchu drogowym – pomoc uczestnikom zdarzeń drogowych i osobom bliskim”. „Jak być trzeźwym i bezpiecznym? Kształtowanie postaw agresywności.”
„Przestępstwa i wykroczenia komunikacyjne jako zachowania ryzykanckie kierowców.”„Prawo karne w kontekście problematyki alkoholowej i narkotykowej związanej z uczestnictwem w ruchu drogowym.”
„Pierwsza pomoc przedmedyczna dla ofiar wypadku na miejscu zdarzenia drogowego.”

Młodzież zyskała wiele cennych informacji, które będzie mogła wykorzystać w codziennym życiu. Uczniowie dowiedzieli się, jak należy zachować się w trudnych sytuacjach na drodze, jak umiejętnie, szybko i – co najważniejsze – bez niepotrzebnej paniki udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadku drogowego.

Nad młodzieżą czuwała koordynator klas mundurowych policji Pani Iwona Mendzla.

Leave a comment