W dniach od 9 do 12 lutego pedagog Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach Pani Katarzyna Góra uczestniczyła w wizycie studyjnej u belgijskiego partnera Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen w ramach realizacji projektu „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie”. Projekt ten realizowany jest od początku bieżącego roku szkolnego przy współpracy z Fundacją Promocji Inicjatyw Społecznych Polprom z Warszawy. W czasie jego realizacji, wybrani w czasie rekrutacji uczniowie klas 3 uczestniczą w doradztwie zawodowym, warsztatach oraz podejmują różnorodne inicjatywy, których głównym celem jest podnoszenie kompetencji społecznych oraz aktywność na rzecz społeczności lokalnej.

Uczestnictwo w wizycie studyjnej oraz udział w zajęciach pokazowych w AP Plantijn Hogeschool Antwerpen były okazją do poznania i testowania opracowanego przez belgijską uczelnię kompleksowego zestawu narzędzi „Kickstart” dla trenerów i doradców wspierających młodzież, których głównym zadaniem jest rozwijaniu umiejętności miękkich, tak bardzo potrzebnych na współczesnym rynku pracy. Narzędzie już w polskiej wersji językowej wdrożymy do projektu „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie” w nowym roku szkolnym, co pozwoli podnieść jakość pracy doradców zawodowych i trenerów w czasie spotkań z kolejnymi grupami uczestników projektu.