Biblioteka szkolna Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, już po raz piąty podjęła się działań promujących ekologiczne postawy wśród młodych ludzi.

W związku z powyższym jako jedno z działań recyklingu ogłoszona została zbiórka makulatury.

Makulaturę prosimy przynosić do biblioteki w dniach od 19 lutego 2018 do 16 marca 2018 r. opatrzoną kartką z imieniem, nazwiskiem oraz klasą.

Do udziału w zbiórce zaproszeni są wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

DBAJMY RAZEM O ŚRODOWISKO, BO TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ.