Biblioteka szkolna Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, już po raz szósty podjęła się działań promujących ekologiczne postawy wśród młodych ludzi.
W związku z powyższym jako jedno z działań recyklingu ogłoszona została zbiórka makulatury.

Makulaturę prosimy przynosić do biblioteki w dniach od 5 do 26 marca 2019 r. opatrzoną kartką z imieniem, nazwiskiem oraz klasą.
Do udziału w zbiórce zaproszeni są wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

DBAJMY RAZEM O ŚRODOWISKO, BO TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ.