10 lutego 2016 roku uczniowie czwartych klas Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, kształcący się w zawodach technik elektryk, technik informatyk i technik górnictwa podziemnego wzięli udział w niecodziennych zajęciach na Politechnice Śląskiej w Katowicach, z którą szkoła od lat ściśle współpracuje.
W ramach zajęć uczniowie wysłuchali dwóch niezwykle ciekawych wykładów.
Pierwszy dotyczył praktycznego zastosowania i wszechobecności matematyki. Uczniowie dowiedzieli się, co to jest ciąg Fibonacciego i gdzie możemy spotkać jego przykłady w przyrodzie (np. liczba płatków kwiatów, liczba gałęzi, itp.). Zapoznali się również z ciekawostkami dotyczącymi boskiej proporcji i złotej liczby, przejawiającej się m.in. w proporcjach ludzkiego ciała. Poznali także, czym są fraktale – niesamowite samopodobne struktury występujące w ciele ludzkim, liściach roślin.
Drugi z kolei wykład omawiał niezwykle istotną problematykę leczenia nowotworów za pomocą hipotermii magnetycznej.
Następnie uczniowie wzięli udział w zajęciach praktycznych – mierzyli promieniowanie emitowane przez źródła promieniotwórcze, sprawdzali na ile poszczególne przesłony pochłaniają to promieniowanie, sprawdzali różnicę w widmach poszczególnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego oraz to, jak możemy wykorzystać zjawisko dyfrakcji do obliczania długości fali tego promieniowania.
Zajęcia okazały się niezwykle interesujące i wielu uczniów lędzińskiego PZS-u zachęciły do kontynuacji nauki na studiach technicznych – być może na Politechnice Śląskiej.

Leave a comment