...

Jak wygląda nowoczesny dostęp do informacji? Jak zdobywać wiedzę we współczesnym świecie?

21 maja 2015 roku grupa uczennic z pierwszej klasy technikum logistycznego i II klasy mundurowej Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, pod opieką nauczycieli- bibliotekarzy: Joanny Kral i Bożeny Maruszak, wybrała się do CINiBA w Katowicach.

Uczennice, które w bieżącym roku szkolnym wykazały się dużą aktywnością czytelniczą oraz działaniami na rzecz biblioteki szkolnej poznały szczegóły pracy najnowocześniejszej biblioteki w kraju.

Zwiedzanie rozpoczęło się od poznania zasad funkcjonowania biblioteki oraz jej struktury. Następnie młodzież dowiedziała się jak funkcjonuje tzw. samowypożyczalnia i jak działa urządzenie do automatycznego wypożyczania książek. Niespodzianką było obejrzenie pomieszczeń, które na co dzień są dostępne tylko dla pracowników Centrum. Uczennice mogły zobaczyć „od środka” wrzutnię książek – urządzenie podobne do bankomatu, które umożliwia zwrot książek o każdej porze dnia i nocy, bez konieczności wejścia do biblioteki. Następnie młodzież została oprowadzona po magazynie, w którym znajdują się rzadziej wypożyczane książki, zgromadzone na przesuwanych regałach. Kolejne pomieszczenie, do którego zawitały uczennice, nazywane jest komorą dezynfekcyjną albo komorą fumigacyjną. Jest to pomieszczenie do czyszczenia i dezynfekcji książek. Dzięki nowoczesnej technologii możliwe jest skuteczne zahamowanie procesów degradacji papieru, spowodowanych niszczącym działaniem owadów i grzybów.

W trakcie zwiedzania młodzież miała okazję obejrzeć wszystkie piętra CINiBA, kabiny do pracy indywidualnej i grupowej oraz usłyszeć o możliwościach samodzielnego skanowania dowolnej ilości książek na nowoczesnych urządzeniach. Całą grupę zaciekawił fakt, że w bibliotece nie obowiązuje całkowita cisza, można rozmawiać, odbierać telefony, pracować w grupach przy specjalnie do tego przystosowanych stołach, a nawet poleżeć na licznie rozstawionych kanapach.

Gdy już Centrum nie miało przed uczennicami Powiatowego Zespołu Szkół żadnych tajemnic, zostały one zaproszone do jednej z sal konferencyjnych na warsztaty „Sztuka szukania – w labiryncie informacji”.

Pracownik Biblioteki zaprezentował elektroniczne zbiory, jakimi dysponuje CINiBA oraz przedstawił możliwość dostępu do licznych baz danych .

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka zrobiło na uczennicach wielkie wrażenie. Wizyta uzmysłowiła im, jak wielkie znaczenie dla współczesnego człowieka ma łatwy i szybki dostęp do aktualnych informacji.

Leave a comment

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.