Edukacja logistyczna w PZS w Lędzinach nie stoi w miejscu, ale ewoluuje zgodnie z wymogami rynku pracy.

Wprowadzona w ubiegłym roku szkolnym innowacja „elementy pracy spedytora” zaowocowała kolejnymi  16 Ogólnopolskimi Certyfikatami Kompetencji Zawodowych dla najlepszych logistyków, wydanymi przez monopolistę na rynku giełdy ładunków firmę Trans.eu.  Z tej szansy skorzystali nie tylko uczniowie, którzy  na swoim kierunku mają wdrażaną innowację, ale również młodzież, która na dodatkowych zajęciach zdobywała pozaprogramową wiedzę i umiejętności. Certyfikat Kompetencji pozwala przyszłemu pracodawcy zweryfikować, jaki poziom wiedzy w interesującym go obszarze posiada kandydat ubiegający się o pracę, a posiadacz takiego certyfikatu ma pierwszeństwo podczas procesu rekrutacyjnego do pracy.  

Justyna Pilch