25 maja 2018 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach inspektorzy z Głównego Inspektoratu Drogowego delegatura śląska przeprowadzili prelekcję dla uczniów technikum logistycznego. Tematem wykładu były podstawy prawne realizowania przewozów drogowych, wymagania stawiane kierowcom zawodowym, zarys przepisów regulujących czas prowadzenia pojazdów, obowiązkowe przerwy i odpoczynek podczas wykonywania przewozów drogowych objętych zakresem stosowania Rozporządzenia (WE) 561/2006 oraz związane z nim wyłączenia.

Uczniom przybliżono również zadania Inspekcji Transportu Drogowego oraz przebieg standardowej kontroli drogowej. Spotkanie zakończyła  prezentacja pojazdów i sprzętu służbowego ITD, który jest niezbędny do wypełniania przez inspektorów ustawowych obowiązków. Uczestnicy spotkania otrzymali upominki i nagrody za szeroką wiedzę z zakresu transportu.