wojsko 2

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa mundurowa: wojskowa

Przedmioty kierunkowe:

 1. Przysposobienie obronne.  

 2. Samoobrona i wydolność fizyczna.

dsc_0062Trzyletnie liceum ogólnokształcące zapewnia możliwość uzyskania wykształcenia średniego ogólnego oraz świadectwa dojrzałości.

Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Wojskową Komendą Uzupełnień w Tychach a Powiatem Bieruńsko – Lędzińskim i Powiatowym Zespołem Szkół w Lędzinach.

Absolwenci uzyskują certyfikaty ukończenia klasy mundurowej ochrony przeciwpożarowej podpisane przez przedstawicieli ww. instytucji.

Regulamin klas mundurowych do pobrania.

DLACZEGO WARTO KSZTAŁCIĆ SIĘ U NAS?

DSC_0133Tylko u nas poznasz tajniki samoobrony pod okiem naszej nauczycielki – wykwalifikowanej instruktorki, wielokrotnej złotej medalistki Mistrzostw Polski oraz brązowej medalistki Mistrzostw Europy i Świata w JIUJITSU.

Będziesz miał również możliwość spróbowania swoich sił na strzelnicy w Lędzinach i Jaworznie pod okiem specjalistki od strzelania z broni sportowej.

 • Poprawisz swoją wydolność fizyczną na dodatkowym przedmiocie, jakim jest samoobrona i wydolność fizyczna.
 • Będziesz miał zajęcia z musztry i etyki wojskowej.
 • Przeżyjesz niezapomnianą przygodę. Będziesz uczestniczyć w poligonach i „dniach taktycznych”, podczas których będziesz miał zajęcia z taktyki, strzelectwa, łączności, obrony przeciwchemicznej, pierwszej pomocy itp., a na obozach kondycyjnych będziesz doskonalić umiejętności obronne, wojskowe, taktyczne, uczestniczyć w licznych zajęciach w terenie, nocnych wypadach do lasu, przeprawiać się przez rzekę w pełnym umundurowaniu.
 • Weźmiesz udział w specjalistycznych szkoleniach, m.in.: szkoleniu spadochronowym „STATIC LINE” w Krakowie na lotnisku Pobiednik Wielki (mamy już kilka samodzielnie oddanych skoków); szkoleniu z czarnej taktyki (szkolenie antyterrorystyczne w budynku szkolnym); szkoleniu z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Dzięki wieloletniej współpracy z WKU w Tychach, żołnierzami zawodowymi z jednostek w Bielsku Białej i Gliwicach, Komendą Główną Policji w Katowicach, Komendą Powiatową Policji w Bieruniu będziesz miał możliwość poznania funkcjonowania interesujących Cię służb, m. in. poprzez udział w licznych akcjach i projektach.

Przedmioty realizowane wg rozszerzonego planu nauczania:

 • język angielski, matematyka, historia
 • zajęcia dodatkowe: zajęcia związane z kierunkiem klasy; w tym m.in.: wizyty m.in. w jednostkach wojskowych, poligony
 • realizacja  przedmiotu „Przysposobienie militarne” w ramach przedmiotów uzupełniających, zajęcia na strzelnicy, sztuki walki, terenoznawstwo, biegi na orientacje, ćwiczenia z musztry,
 • przedmiotu „Przysposobienie militarne” będzie nauczał zawodowy żołnierz, uczestnik wojskowych misji zagranicznych.

Języki obce nowożytne nauczane w klasie:

 • pierwszy język: język angielski (poziom zaawansowania do wyboru)
 • drugi język do wyboru: język niemiecki (poziom zaawansowania do wyboru), język hiszpański (poziom zaawansowania do wyboru)

Kształcone umiejętności:

 • pogłębianie komunikatywnych sprawności językowych
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i osób towarzyszących
 • odporność psychiczna na stres
 • dostosowanie do zmiennych warunków służby
 • podporządkowanie się poleceniom i rozkazom, karność
 • wysoka sprawność fizyczna, sztuki walki
 • praca zespołowa
 • przygotowywanie projektów.

Możliwości edukacyjne po ukończeniu klasy mundurowej wojskowej: szkoła zapewnia elementarny poziom umiejętności i wiedzy związanej z pracą w wojsku. Nauka pomaga w przygotowaniu do egzaminów teoretycznych oraz testów sprawnościowych przyszłych kandydatów do szkół wojskowych. Absolwent klasy może kontynuować naukę na uczelniach cywilnych i wojskowych, takich jak: Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Marynarki Wojennej, Wyższa Szkoła Sił Powietrznych, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych lub inne.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu klasy mundurowej wojskowej i uzupełnieniu wykształcenia na wyższej uczelni lub w szkole policealnej: ukończenie klasy mundurowej o profilu wojskowym, a tym samym opanowanie podstaw specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu przysposobienia militarnego wpływa na lepszą pozycje absolwenta na rynku pracy, dając mu możliwości przystąpienia do zawodowej służby wojskowej.

Przedmioty punktowane przy naborze: język polski, język obcy wskazany przez kandydata, wiedza o społeczeństwie, matematyka.

Dokumenty potrzebne do rekrutacji:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły,
 • dwa zdjęcia,
 • poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów,
 • ostemplowany pieczątką gimnazjum druk zawierający informację o szkołach, do których uczeń złożył dokumenty,
 • karta zdrowia ze świadectwem szczepień,
 • zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w klasie mundurowej.