Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU 2010 nr 186, poz. 1245):

  • 12 października 2018 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 2 listopada 2018 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 24-31 grudnia 2018 – Zimowa przerwa świąteczna
  • 10 stycznia 2019 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
  • 11 – 22 lutego 2019 – Ferie zimowe
  • 18-23 kwietnia 2019 – Wiosenna przerwa świąteczna
  • 02 maja 2019 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 6,7,8 maja 2019 –  Matury
  • 18 czerwca 2019 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.