...

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej PZS Lędziny jest czynny:

Wtorek 7.00 -11.00
Środa 7.00 – 14.35
Czwartek 7.00 – 11.00
Piątek 7.00 – 14.35

 

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.