...

Z myślą o przyszłości i rozwoju kreatywności młodych mechaników i informatyków Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach zakupił najnowszy wynalazek technologiczny – drukarkę 3D.

Sponsorem drukarki jest największy producent stali w Polsce i Europie ArcelorMittal S.A., z którym szkoła ściśle współpracuje dzięki udziałowi w Programie Edukacyjnym ZainSTALuj się.

Drukowanie trójwymiarowych obiektów będzie możliwe po uprzednim przygotowaniu i stworzeniu przez młodych projektantów modelu w odpowiednim programie graficznym. Mechanicy, którzy na co dzień pracują w programach typu CAD np. Bricscad czy AutoCAD i tworzą efektowne makiety swoich pomysłów np. koło zębate czy wałek. Obiekty, które są następnie poddawane kolejnej obróbce, np. skrawaniu, czy malowaniu.

Drukarka 3D to doskonały sposób, aby uczyć o tym, jak wytwarza się produkty. Znajomość tej nowej technologii pozwoli uczniom wejść na rynek pracy ze świadomością, że drukowanie w 3D, jest czymś naturalnym, pozwalającym na szybszą realizację zadania.

PZS w Lędzinach jako nowoczesna i innowacyjna szkoła dzięki kolejnej inwestycji stała się liderem w wykorzystywaniu najnowszych technologii w edukacji.

 

Leave a comment

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.