...

Bez nazwy1

Nauczyciele matematyki w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach zapraszają do udziału w konkursie „Dzień matematyki 2018 – Matematyka od kuchni”, którego organizatorem oraz inicjatorem jest Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve. 

Regulamin konkursu.

1. Konkurs skierowany jest do uczniów technikum i liceum PZS w Lędzinach.

2. Celem konkursu jest popularyzowanie matematyki i przełamanie niechęci do tego przedmiotu oraz danie uczniom trochę odmiany w nauce matematyki. Udział w grach i zabawach matematycznych ma na celu pokazać jasną stronę tej nauki.

3. Konkurs będzie miał formę prezentacji multimedialnej składającej się z pytań z zakresu matematyki i nauk pokrewnych.

4. Dzień Matematyki będzie przeprowadzony w dwóch salach:

  • sala 49- dla uczniów klas 1-3 technikum,
  • sala nr 50 – dla uczniów klas maturalnych,

w których uczniowie podzieleni na czteroosobowe zespoły będą odpowiadać na pytania. Każda klasa może wytypować maksymalnie trzy osoby, a klasy maturalne maksymalnie cztery.

5. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez drużyny, przewidziana jest dogrywka w formie dodatkowego pytania w trybie „kto pierwszy ten lepszy”

6. Czas trwania konkursu – 90 minut.

Na zwycięzców czekają nagrody. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Dzień Matematyki kierowany jest do wszystkich! Nawet-  a może przede wszystkim tych – którzy nie lubią matematyki. Rozwiązywanie zadań ma sprawić przyjemność, a nie być kolejnym testem. Zadania nie wymagają wiedzy matematycznej – wystarczy otwarty umysł i chęć do zabawy.

Dodatkowych informacji udzielają nauczyciele matematyki: Pani Małgorzata Labus i Pani Beata Żuraw

 

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.