...

Zapraszamy serdecznie uczniów klas ósmych na dzień otwarty, który odbędzie się 20 kwietnia 2023 roku.

W czasie Dni  otwartych ósmoklasiści będą mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną na rok 2023/24, spotkać swoich przyszłych nauczycieli, koleżanki i kolegów.

W czasie zwiedzania szkoły uczniowie będą mogli wejść do sal szkolnych i pracowni, zapoznać się z zastosowaniem sprzętów znajdujących się w pracowniach dedykowanym określonym kierunkom kształcenia oraz wziąć udział w quizach i konkursach przygotowanych przez nauczycieli przedmiotowców.

Zwieńczeniem spotkania będzie wspólny czas w szkolnej auli, gdzie przygotowano ucztę kulinarną i muzyczną.

Serdecznie zapraszamy

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.