...

Już po raz kolejny uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach wzięli udział w ogólnopolskim programie, jakim jest „Dzień Przedsiębiorczości”. W tym roku w projekcie uczestniczyło aż 105-ciu uczniów PZS w Lędzinach- najwięcej w naszym regionie.

Ogólnopolski Program „Dzień przedsiębiorczości” organizowany pod honorowym patronatem Prezydenta RP skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest pomoc młodym ludziom w podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących ich dalszej drogi zawodowej i edukacyjnej.

 Uczniowie Technikum oraz Liceum Ogólnokształcącego mieli okazję sprawdzić, jak wygląda praca w wybranych firmach i instytucjach, na różnych stanowiskach, pod okiem konsultanta- pracownika danej firmy. Była to wspaniała okazja dla naszych uczniów, aby bliżej poznać pracę w zawodzie, którym są zainteresowani, zadać szczegółowe pytania dotyczące tajników tego zawodu, wymaganych kompetencji oraz predyspozycji.

Nie sposób wymienić blisko 100 firm i instytucji, w których odbywali praktykę uczniowie lędzińskiego PZS-u, jednak wszystkim firmom, które wzięły udział w projekcie – szczególnie kierownictwu oraz pracownikom BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

Pośród instytucji, które przyjęły w tym dniu uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach oraz przygotowały bardzo ciekawy i atrakcyjny program były: Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu oraz Komenda Powiatowa Policji w Tychach. Jesteśmy wdzięczni za tak wielkie zaangażowanie.

Dziękujemy również uczniom lędzińskiego PZS-u, którzy tak licznie wzięli udział w akcji. Mamy nadzieję, że dzięki tej wspaniałej inicjatywie, znacznie lepiej przygotują się do wypełniania w przyszłości swojego wymarzonego zawodu.

Film i zdjęcia pochodzą ze stron KPP w Bieruniu i KMP w Tychach.

Leave a comment

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.