30 kwietnia 2019 roku uczniowie drugiej klasy technikum ekonomicznego lędzińskiego PZS-u , pod opieką pani Beaty Skrzypczyk, uczestniczyli w lekcji w Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku. Lekcję na temat „W jaki sposób rozliczać się z ZUS” poprowadzili pracownicy ZUS Pani Aleksandra Gorol i Pani Alina Bajer. Zajęcia składały się z dwóch części: pierwsza – teoretyczna dotyczyła dokumentów ubezpieczeniowych, druga -podstawowych zasad obsługi programu Płatnik.

Ekonomiści mieli możliwość usystematyzowania wiedzy na temat dokumentów, jakie należy złożyć do ZUS-u w momencie założenia działalności gospodarczej i w jakich terminach należy się z tego wywiązać. Utrwalili znajomość dokumentów zgłoszeniowych, jakie pracodawcy – płatnicy są zobowiązani złożyć do ZUS-u z tytułu zatrudnienia pracownika, zgłoszenia członka rodziny lub zmiany danych identyfikacyjnych.

Podczas wizyty uczniowie sprawdzali wypełnione deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA i raporty imienne, jakie są dołączane to tejże deklaracji.

Dodatkowo uczniowie przypomnieli sobie zasady obsługi programu „Płatnik”, który jest ogólnopolskim programem stosowanym w polskich przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 5 pracowników, stosowanym do rozliczeń z ZUS-em.

Wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych miała na celu uświadomienie ekonomistom, iż dokumenty, jakie poznali podczas zajęć lekcyjnych oraz sposoby rozliczeń z ZUS-em są stosowane przez wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno – prawną. Lekcja w ZUS-ie nie tylko była utrwaleniem poznanych wiadomości i umiejętności w szkole ale powtórką z materiału, z którego będą sprawdzani w najbliższej przyszłości.