25 listopada uczennice trzeciej klasy technikum ekonomicznego Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach wybrały się z wizytą do oddziału ING Banku Śląskiego w Lędzinach.

Zostały serdecznie powitane przez Dyrektora banku. Następnie uczennice zostały zapoznane ze wszystkimi stanowiskami pracy. Młodzież dowiedziała się wiele o historii banku, strukturze i zasadach funkcjonowania oddziału. Przyszłe ekonomistki zyskały przydatne informacje o tym, jakie umiejętności i predyspozycje są niezbędne do wykonywania zawodu finansisty/bankowca. Wszystkie pozyskane informacje to cenne wskazówki, które ułatwią wybór dalszej ścieżki kształcenia i drogi zawodowej.

Ponadto pracownicy banku zapoznali uczniów z ofertą produktową banku, a także odpowiedzieli na  szereg nurtujących młodzież pytań, dotyczących. m.in. rachunków, kredytów studenckich, lokat bankowych, funduszy inwestycyjnych itp.

Wizyta w banku to kolejny przykład, jak dzięki wspaniałej współpracy nauczycieli przedmiotów zawodowych Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach z lokalnymi pracodawcami, uczniowie mają możliwość łączenia wiedzy teoretycznej z kształceniem konkretnych umiejętności praktycznych, cenionych na rynku pracy.

Leave a comment