W związku z brakiem możliwości wyłonienia grupy uczestników Programu Erasmus+ Dyrektor PZS w Lędzinach wyznacza dodatkowy termin składania wniosków dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 będą w klasach III technikum i słuchaczek drugiego roku szkoły policealnej. Nowy termin składania wniosków upływa 13 września 2019 r. o godzinie 15.00. Wnioski, które zostały złożone w pierwszym terminie pozostają aktualne i nie muszą być składane ponownie.