18 maja 2016 r. w auli PZS w Lędzinach miało miejsce uroczyste wręczenie 36 uczniom klas trzecich Technikum im. Anielina Fabery europejskich dokumentów potwierdzających, zdobyte podczas miesięcznych praktyk zagranicznych, kwalifikacje zawodowe. Ponadto uczniowie otrzymali dodatkowe certyfikaty podpisane przez Panią Ewę Matusik Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach oraz przez zagranicznych pracodawców. Gościem specjalnym wydarzenia była Pani Marzena Zabiegała – specjalista z Kuratorium Oświaty w Katowicach, która serdecznie pogratulowała szkole dbałości o wszechstronny rozwój uczniów. W uroczystościach wzięli udział sami uczestnicy praktyk, ich rodzice, opiekunowie z ramienia szkoły oraz wychowawcy: Eugeniusz Czekaj, Jerzy Kozłowski, Justyna Pilch, Aneta Łuka, Ireneusz Handy, Bożena Maruszak, Przemysław Wisiorek.

Przyszli technicy cały miesiąc marzec 2016 r. spędzili poza granicami kraju. Warto zaznaczyć, że projekt został zrealizowany w 100% z funduszy unijnych i wynosił prawie 400 tysięcy złotych.

Uczniowie kształcący się w zawodach technik ekonomista, technik logistyk i technik informatyk odbywali praktyki zawodowe w różnorodnych firmach w pięknej Hiszpanii w miejscowości Martos.

Z kolei uczniowie kształcący się w zawodach technik elektryk i technik mechanik spędzili ten czas w Niemczech, w Bauer koło Berlina. Tutaj zajęcia odbywały się w specjalnie dostosowanych i świetnie wyposażonych warsztatach zawodowych.

Zarówno w Hiszpanii, jak i w Niemczech uczniom towarzyszyli polscy nauczyciele – opiekunowie, którzy służyli pomocą i wsparciem językowym a także zawodowym. Uczniowie byli też otoczeni troskliwą opieką instruktorów zagranicznych.

Przebieg praktyk zagranicznych oceniała też Pani Dyrektor Ewa Matusik, która na krótko odwiedziła zarówno uczestników wyprawy do Hiszpanii, jak i do Niemiec.

W czasie spotkania w dniu 18 maja uczniowie pochwalili się – z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej – zdobytymi umiejętnościami zawodowymi a także podzielili się swoimi wrażeniami i opowiedzieli o poznanych zabytkach kultury i sztuki.

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że zagraniczny wyjazd w tak dużej grupie kolegów i koleżanek był niezwykle emocjonujący i wartościowy. Bardzo wzbogacił ich zawodowo, językowo, kulturowo a także przysłużył się integracji.

Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach specjalizuje się w wysyłaniu swoich uczniów na zagraniczne praktyki. Do tej pory odbyły sie praktyki w Norwegii, Niemczech, Hiszpanii a obecnie pozytywnie został zaopiniowany wniosek do Portugalii. Na praktyki wyjeżdża obecnie młodzież kształcąca się w pięciu zawodach a w przyszłości – w klasie trzeciej – dołączą uczniowie kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Jak podkreśla Pani Dyrektor Ewa Matusik, jest to niezwykle cenna inicjatywa europejska, dzięki której tak wielu uczniów PZS w Lędzinach może nie tylko rozwinąć się zawodowo i kulturowo, ale także wyjazdy te przyczyniają się do wzmocnienia poczucia własnej wartości oraz uświadomienia, jak blisko jest z Lędzin do Europy.

 

Leave a comment