Dnia 7 listopada br. w auli Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach odbyło się uroczyste podsumowanie unijnego projektu pn. „Droga do sukcesu uczniów i nauczycieli poprzez rozwój kompetencji kluczowych”.

Zgodnie z założeniami projektu w zagranicznych kursach językowych uczestniczyli nauczyciele nauczający różne przedmioty w szkole a jednocześnie uczący się języka angielskiego. Co ważne, każdy taki wyjazd odbywał się w terminie ferii letnich lub ferii zimowych.

Kursy trwały 2 tygodnie i odbywały się na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii. Ponadto odbyły się kursy jednotygodniowe na Malcie.

W spotkaniu, oprócz Rady Pedagogicznej PZS w Lędzinach, udział wzięła Pani Joanna Sobotnik – specjalista w Zespole Programów Europejskich i Współpracy z Zagranicą
w Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Pani Agnieszka Wyderka – Dyjecińska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego. Pani Dyrektor Ewa Matusik przedstawiła założenia projektu oraz sposób jego realizacji a także omówiła wizyty nauczycieli w różnych krajach. Następnie przyjęła serdeczne gratulacje zarówno od Pani Joanny Sobotnik, jak i od Pani Agnieszki Wyderki – Dyjecińskiej.

Pani Joanna Sobotnik wręczyła wszystkim nauczycielom biorącym udział w projekcie dokumenty Europass: zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Europass to międzynarodowy dokument potwierdzający nabycie konkretnych umiejętności zawodowych – w tym przypadku umiejętności językowych.

Natomiast 17 listopada br. podczas spotkania wszystkich dyrektorów placówek oświatowych z terenu powiatu bieruńsko – lędzińskiego (Poradnia PP, szkoły, przedszkola), które odbyło się w PZS w Lędzinach, Pani Dyrektor Ewa Matusik opowiedziała
o zrealizowanym przez nauczycieli projekcie i zachęciła dyrektorów szkół i placówek do korzystania ze środków unijnych i brania udziału w projektach.

Nauczyciele Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach nieustannie podwyższają
i doskonalą swoje umiejętności zawodowe. Oprócz nauki języka angielskiego wielu nauczycieli ukończyło dodatkowe studia podyplomowe lub studia na drugim kierunku. Systematycznie też doskonalą swoje umiejętności pedagogiczne w trakcie różnorodnych kursów. Zdobyta w ten sposób wiedza i doświadczenie wyraźnie wzmacniają proces nauczania uczniów i przyczyniają się do nieustannego rozwoju szkoły. Sam zaś język angielski ma priorytetowe znaczenie zarówno ze względu na wieloletnią i na różnych poziomach współpracę szkoły z zagranicą, jak też ze świadomości, że w dzisiejszym świecie znajomość tego języka jest zwyczajnie niezbędna.

Co ważne, we wrześniu 2017 r. pani dyrektor Ewa Matusik podpisała kolejną umowę na kolejny dwuletni projekt językowy dla nauczycieli. Tym razem w projekcie weźmie udział jeszcze większa liczba nauczycieli.

 

 

 

Leave a comment