20 grudnia 2017 r. w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach odbyła się kolejna edycja Powiatowego Konkursu Krasomówczego w Gwarze Śląskiej. W tym roku temu szczególnemu wydarzeniu patronował najsłynniejszy powiatowy twórca związany z regionalizmem – Pan Alojzy Lysko. Młodzież miała okazję prezentować doskonałe teksty Jego autorstwa.

W zmaganiach konkursowych wzięli udział uczniowie powiatowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Jurorami w konkursie byli:

Pani dr Łucja Staniczek – Wiceprezes Zarządu Głównego Bractwa Oświatowego Związku Górnośląskiego,

Pan Franciszek Moskwa – Kierownik artystyczny zespołu „Lędzinianie”,

Pani Małgorzata Król – Kierownik Miejskiego Centrum Kultury w Tychach- Wilkowyjach,

Jury było pełne podziwu dla młodych uczestników tak pięknie władających językiem ojców, dlatego wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne.

W kategorii szkoły gimnazjalne nagrodzono:

I miejscem- Kingę Szafron z Gminnego Gimnazjum z O.I. im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach

II miejscem- Oliwię Jędrzejaszek z SP nr 4 w Lędzinach

III miejscem- Julię Lepiankę z Gminnego Gimnazjum z O.I. im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne nagrody przyznano:

I miejsce- Michałowi Gnizie z PZS w Bieruniu

II miejsce- Esterze Nowrockiej z L.O. w Bieruniu

III miejsce- Mateuszowi Siedlaczkowi z PZS w Bieruniu

 

Nagrody dla uczestników konkursu ufundowało Starostwo Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego. Nagrodę specjalną w wysokości czterystu złotych, której fundatorem był Pan Alojzy Lysko, otrzymał również Michał Gniza.

Pani Dyrektor Ewa Matusik podziękowała Jury, uczestnikom oraz nauczycielom, którzy doskonale przygotowali młodzież. Zaprosiła również wszystkich do udziału  w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku.