17 listopada 2017 roku odbyła się II Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna organizowana przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego.

Celem Olimpiady jest zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych problematyką spedycyjną i logistyczną, upowszechnienie wiedzy i umiejętności, wykształcenie kompetencji społecznych w zakresie spedycji i logistyki, a także poszerzanie nauczanych treści podstawy programowej kształcenia w zawodach: technik spedytor i technik logistyk.

W olimpiadzie wzięli udział również uczniowie klas logistycznych Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.
 O godzinie 11:00 Dyrektor lędzińskiego PZS-u Pani Ewa Matusik dokonała uroczystego otwarcia olimpiady, życząc uczniom powodzenia. Pogratulowała im również odwagi w podjęciu wyzwania, jakim jest udział w konkursie z obszaru spedycji, gdyż szkoła kształci logistyków, a nie spedytorów.

Pytania były bardzo trudne i szczegółowe. Tworzyli je wybitni specjaliści ekonomii i logistyki z Uniwersytetu Gdańskiego.

Jak poradzili sobie nasi uczniowie? Na wyniki poczekamy do 30 listopada.
 Mocno trzymamy kciuki !!!

Przed olimpijczykami jeszcze długa droga, ale kariery edukacyjne i zawodowe dotychczasowych uczestników olimpiad logistycznych są najlepszym dowodem na to, warto brać w nich udział.

Justyna Pilch

 

Leave a comment