15 listopada 2019 roku ruszyła IV Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna organizowana przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Celem Olimpiady jest zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych problematyką spedycyjną i logistyczną, upowszechnienie wiedzy i umiejętności oraz wykształcenie kompetencji społecznych w zakresie spedycji i logistyki, a także poszerzanie nauczanych treści ponad podstawy programowe kształcenia w zawodach: technik spedytor i technik logistyk. W olimpiadzie nie mogło zabraknąć uczniów klas logistycznych Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.
O godzinie 11:00 Pan Dyrektor Krzysztof Biolik dokonał uroczystego otwarcia olimpiady: „To Wy tworzycie historię tej szkoły i  kierunku. Pogratulowała im również odwagi w podjęciu wyzwania, jakim jest udział w konkursie z obszaru spedycji, gdyż szkoła kształci logistyków, a nie spedytorów.

Pytania był bardzo trudne i szczegółowe. Tworzyli je wybitni specjaliści ekonomii i logistyki z Uniwersytetu Gdańskiego. Jak poradzili sobie nasi uczniowie? Na wyniki poczekamy do 30 listopada.
Mocno trzymamy kciuki !!!
Przed olimpijczykami jeszcze długa droga, ale kariery edukacyjne i zawodowe dotychczasowych uczestników olimpiad logistycznych są najlepszym dowodem na to, że opłaca się chcieć.

Justyna Pilch