...

15 listopada 2019 roku ruszyła IV Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna organizowana przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Celem Olimpiady jest zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych problematyką spedycyjną i logistyczną, upowszechnienie wiedzy i umiejętności oraz wykształcenie kompetencji społecznych w zakresie spedycji i logistyki, a także poszerzanie nauczanych treści ponad podstawy programowe kształcenia w zawodach: technik spedytor i technik logistyk. W olimpiadzie nie mogło zabraknąć uczniów klas logistycznych Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.
O godzinie 11:00 Pan Dyrektor Krzysztof Biolik dokonał uroczystego otwarcia olimpiady: „To Wy tworzycie historię tej szkoły i  kierunku. Pogratulowała im również odwagi w podjęciu wyzwania, jakim jest udział w konkursie z obszaru spedycji, gdyż szkoła kształci logistyków, a nie spedytorów.

Pytania był bardzo trudne i szczegółowe. Tworzyli je wybitni specjaliści ekonomii i logistyki z Uniwersytetu Gdańskiego. Jak poradzili sobie nasi uczniowie? Na wyniki poczekamy do 30 listopada.
Mocno trzymamy kciuki !!!
Przed olimpijczykami jeszcze długa droga, ale kariery edukacyjne i zawodowe dotychczasowych uczestników olimpiad logistycznych są najlepszym dowodem na to, że opłaca się chcieć.

Justyna Pilch

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.