...

PZS w Lędzinach znalazł się wśród zaledwie trzech szkół wyróżnionych  w konkursie ogólnopolskim.

Poniżej adres strony internetowej projektu:

http://zyweokladki.blogspot.com/

Dwie wysłane prace uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach zostały wybrane przez jury!

Trzecia będzie brała udział w konkursie „Okładki, jakże żywe”, który zostanie rozstrzygnięty w czerwcu.

Serdecznie gratulujemy naszym zdolnym uczniom 🙂 Jesteśmy z Was dumni 🙂

 

Biblioteka szkolna Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach wzięła udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjno -artystycznym pt. „Okładki jakże żywe…”. W projekcie mogły brać udział wszystkie typy szkół. Podzielony był on na trzy etapy, każdy z nich kończył się wybraniem 4 najbardziej wzbudzających zainteresowanie jury prac, które po zakończeniu projektu staną się częścią Kalendarza na rok szkolny 2017/2018.

Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach pod kierunkiem nauczycieli-bibliotekarzy Bożeny Maruszak i Joanny Kral wykonali 3 „żywe okładki”.

„Plan zdjęciowy” urządzony został w gabinecie pielęgniarki szkolnej oraz w bibliotece.

W niepowtarzalnej sesji zdjęciowej udział wzięli:

-Paweł Morawiec i Amadeusz Czarnota- pierwsza klasa mundurowa liceum ogólnokształcącego.

– Kornelia Frank – pierwsza klasa technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

– Ewelina Ficek i Ewelina Sieradzka- trzecia klasa technikum ekonomicznego.

Zdjęcia oraz ich obróbkę graficzną wykonał niezwykle zdolny uczeń pierwszej klasy technikum informatycznego – Paweł Kłoda.

 

 

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.