4 lutego 2016 r. uczniowie klasy IV technikum i III liceum ogólnokształcącego Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach oddali hołd tragicznej historii za sprawą pobytu w hitlerowskim obozie koncentracyjnym z czasów II wojny światowej – Muzeum Auschwitz-Birkenau. Młodzież była oprowadzana przez przewodników po obozie zagłady przez ponad 3 godziny.
Uczniowie zobaczyli miejsca, o których w swoich utworach pisali Tadeusz Borowski i Zofia Nałkowska. Miejsce Pamięci Auschwitz to nie tylko rozległy teren i autentyczne poobozowe bloki, baraki, wieże strażnicze…, ale także dziesiątki tysięcy przedmiotów o szczególnym charakterze, wymowie i symbolice. To przede wszystkim osobiste rzeczy przywiezione przez deportowanych i odnalezione po wyzwoleniu na terenie obozu. Stanowią one unikatowy zbiór przedmiotów związanych z cierpieniem ludzi przywiezionych do Auschwitz bezpośrednio w celu zagłady, jak i tych, których Niemcy zmusili do niewolniczej pracy. To także obiekty związane z życiem więźniów w obozie. Świadczą one o prymitywnych warunkach mieszkalnych i higienicznych, głodzie, a także o próbach zachowania człowieczeństwa za drutami Auschwitz.
Uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze pod „Ścianą śmierci”, oddając hołd ofiarom nazistów.
Następnie autokarem przejechali do Brzezinki, gdzie do dziś stoją drewniane baraki obozu kobiecego, rampa kolejowa, gdzie dokonywano selekcji więźniów. Jest tam też miejsce, gdzie znajdowało się laboratorium dr Mengele.
Dramat autentycznego miejsca nadaje wyjątkowy sens prowadzonej tu edukacji, rozpiętej pomiędzy tragedią Auschwitz,a przestrogą przed tym, co niesie każda wojna.

Leave a comment