Bez tytułu

W poniedziałek 5 marca 2018 roku słuchaczki policealnego Technikum Usług Kosmetycznych Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach rozpoczęły swoje dwutygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe.

Po zajęciach wprowadzających w ADC College uczestniczki wyruszyły do salonów kosmetycznych, w których przez kolejne dni pobytu w Londynie będą zdobywać nowe doświadczenia oraz doskonalić posiadane już umiejętności.

Projekt realizowany w londyńskich salonach kosmetycznych niewątpliwie przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych oraz pozwoli na poznanie brytyjskiej stolicy.

Takie praktyki zwiększają szanse uczestniczek na europejskim rynku pracy, dają możliwości rozwoju zawodowego i osobistego oraz wzmacniają poczucie własnej wartości.

Środki na realizację tego niezwykle atrakcyjnego projektu pochodzą z programu unijnego PO WER.