...

21 października 2015 r. czwarta klasa technikum ekonomiczno – logistycznego oraz  klasy mundurowe Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach udały się na konferencję poświęconą “Zapobieganiu handlowi ludźmi oraz przestępstwom towarzyszącym temu zjawisku”. Opiekę nad młodzieżą sprawowali: Pani Danuta Płucieńczak , Pani Joanna Poradzisz- Krupa, Pani Agnieszka Waśniowska, Pani Grażyna Sawicka oraz Pani Iwona Mendzla – koordynator klas policyjnych i strażackich.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Pan Komendant Grzegorz Kocjan z Powiatowej Komendy Policji w Bieruniu, a następnie głos zabrali:

Pan Bernard Bednorz  – Starosta Bieruńsko – Lędziński

Pan Krystian Grzesica –  Burmistrz Bierunia,

którzy serdecznie powitali gości oraz licznie zgromadzoną młodzież.

Pierwszą prelegentką była Pani Irena de Ruing z Komendy Policji w Holandii. Opowiedziała o  zagrożeniach, jakie czyhają na osoby poszukujące pracy w Holandii.

Dokładnie omówiła następującą problematykę :

⁃    wymuszanie prostytucji,

⁃    żebractwo,

⁃    handel ludźmi,

⁃    wyzysk pracowników,

⁃    warunki pracy (umowa, prawo do urlopu, pauza, zwolnienia lekarskie),

⁃    warunki mieszkaniowe,

⁃    meldunek,

⁃    zarobki,

⁃    możliwość skorzystania z pomocy Policji.

Przypomniała również, że wyjazd do Holandii może być sukcesem, jeśli poprzedzi go dobre przygotowanie .

Drugą prelegentką była Pani Hanka Morgard z organizacji pozarządowej Fair Work. Przedstawiła negatywne sytuacje, z jakimi spotyka się na co dzień. Kilkakrotnie podkreśliła, jak ważne jest przygotowanie i zdobycie informacji, które pomogą uniknąć rozczarowania, a nawet przemocy ze strony pracodawcy. Przedstawiła dane, które świadczą, że co roku do organizacji , której Pani Morgard jest przedstawicielką, napływa 300 tysięcy skarg związanych z warunkami zatrudnienia, sytuacją mieszkaniową, wyzyskiem seksualnym oraz mobingiem.

Jako trzecia głos zabrała policjanka Komendy w Hadze, Pani Aanpak Mensenhandel Eenheid Denltaag. Podjęła temat przeciwdziałania handlowi ludźmi. Mówiła o swojej codziennej pracy oraz jej trudach .

Na zakończenie odbyła się dyskusja zwieńczona pamiątkową fotografią.

 

Konferencja okazała się niezwykle interesująca i wielu młodym ludziom otworzyła oczy na niebezpieczeństwa czyhające na nich za granicą.

Leave a comment

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.