...

Uczniowie klas mundurowych Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach mają możliwość zdobywania nowych doświadczeń i podnoszenia swoich kwalifikacji także w sezonie wakacyjnym.

 

Młodzież klas policyjnych  – Zuzanna Niemiec , Karolina Manda , Mateusz Krupa, Denis Mydłowski i Maciej Wajda  – pomagała w zabezpieczaniu XXII – go Imielińskiego Crossu Ekologicznego, który odbył się  4 lipca 2015 roku.

 

Uczniowie zabezpieczali bieg na odcinku: od ul. Hallera poprzez skrzyżowanie ul. Imielińskiej z ul. Hallera aż do ul. Zachęty z Maratońską. Pomimo wysokiej temperatury młodzież wykazała się ogromnym profesjonalizmem. Czuwała nad prawidłowym przebiegiem imprezy, czasowo wstrzymywała ruch uliczny i troszczyła się o uczestników biegu.

 

Ogólny nadzór nad zabezpieczeniem akcji sprawował Komendant Powiatowej Policji w Bieruniu insp. Sławomir Sałbut, a bezpośredni nadzór w terenie Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu st. asp. Paweł Bujak. Odprawę patroli biorących udział w zabezpieczaniu przeprowadził Kierownik OKRD Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu st.asp. Sławomir Zięcina. Nad młodzieżą czuwała koordynator klas policyjnych Iwona Mendzla.

 

 

Leave a comment

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.