...

8 grudnia 2015r w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach odbył się Powiatowy Konkurs Krasomówczy w Gwarze Śląskiej „Godej po naszymu”. W konkursie wzięły udział szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne powiatu bieruńsko- lędzińskiego.

 

Jurorami w konkursie byli:

Pani Joanna Figura – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach

Pani Małgorzata Król – Kierownik Miejskiego Centrum Kultury w Tychach- Wilkowyjach

Pan Jerzy Mantaj- zastępca przewodniczącego Towarzystwa Kulturalnego im. Anielina Fabery w Lędzinach.

W czasie krasomówczych wystąpień w gwarze śląskiej uczestnicy przypomnieli nam piękne klechdy, legendy oraz dawne zwyczaje ciągle żywe wśród starszego a kultywowane przez młode pokolenie. Jury było pełne podziwu dla młodych uczestników tak pięknie władających językiem ojców, dlatego wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne.

W kategorii szkoły gimnazjalne nagrodzono:

I miejscem-Wiktorię Mazurkiewicz z Gimnazjum nr 2 w Lędzinach

II miejscem- Jakuba Rozmus z Gimnazjum K. Miarki w Chełmie Śląskim

III miejscem- Annę Nowrocka z Gimnazjum K. Miarki w Chełmie Śląskim

 

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne nagrody przyznano:

 

I miejsce- Aleksandra Swoboda z LO w Bieruniu

II miejsce- Katarzyna Pająk z PZS w Bieruniu

III miejsce- Marek Jurowicz z PZS w Lędzinach

 

Nagrody dla uczestników konkursu ufundowało Starostwo Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego oraz Towarzystwo Kulturalne im. Anielina Fabery w Lędzinach.

Pani Dyrektor Ewa Matusik podziękowała jury, uczestnikom oraz nauczycielom, którzy doskonale przygotowali młodzież. Zaprosiła również wszystkich do udziału   w konkursie w przyszłym roku.

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.