...

14 grudnia 2021 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na Wytrwałego Logistyka w naszej szkole. Uczniowie wszystkich klas technikum logistycznego przez prawie 3 miesiące brali udział w cotygodniowych zmaganiach z wiedzą i umiejętnościami przekraczającymi ramy programowe.

Do konkursu przystąpiło 50 osób, ale tylko 4 udało się zdobyć tytuł “Najwytrwalszego logistyka”. Nagrody najlepszym wręczył Dyrektor szkoły Pan Piotr Oćwieja, życząc kolejnych sukcesów. Finaliści byli bardzo zadowoleni, nie spodziewali się, że aż tak zostaną nagrodzeni. Bony do Media Expert ufundował Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach, a dodatkowe upominki nauczyciele przedmiotów zawodowych logistycznych, którzy byli również autorami pomysłu i zadań w konkursie. Serdecznie dziękujemy za udział i  zapraszamy na kolejną edycję.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.