W piątek 1 marca, jak co roku, młodzież klas mundurowych Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach uczciła pamięć o żołnierzach niezłomnych-wyklętych godzinną wartą honorową przy symbolicznej tablicy pamiątkowej.
Zapalone znicze – biały i czerwony oraz flagi narodowe były dodatkowym wyrazem świadomości tragicznych, skrywanych przez lata, losów bohaterów czasu wojny i okresu powojennego – komunistycznego terroru.
Pamięć o bohaterach tych tragicznych wydarzeń jest obowiązkiem każdego Polaka!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!!!