Kadra kierownicza

Piotr Oćwieja Dyrektor szkoły,
Historia
Eugeniusz Czekaj Wicedyrektor,
Fizyka
Krzysztof Biolik
Wicedyrektor,
Przedmioty elektryczne
Jerzy Kozłowski Kierownik szkolenia praktycznego,
Zajęcia praktyczne

Kadra pedagogiczna

Agnieszka Adamczyk Przedmioty logistyczne
Aneta Alfar Chemia
Anna Biolik
Przedmioty zawodowe, technik usług kosmetycznych
Joanna Biolik
Język angielski
Małgorzata Broniszewska Język angielski
Zofia Dudek Język polski
Katarzyna Góra Pedagog szkolny,
Psychologia pracy, Surdopedagogika, Doradztwo zawodowe
Ireneusz Handy Przedmioty energii odnawialnej, Przedmioty logistyczne
Gabriela Jagsz
Przedmioty ekonomiczne
Teresa Jerużalska Fizyka
Ewa Jędrysik Język angielski, Przedmioty Logistyczne
Ilona Kaiser
Przedmioty informatyczne, mechaniczne
Ewa Klemens
Język niemiecki
Sabina Kocur Język hiszpański
Katarzyna Korszorsz Język polski
Janusz Korus Przedmioty elektryczne
 Joanna Kral  Bibliotekarz
Bożena Krzemień
Przedmioty ekonomiczne
Prawo
WdŻwR, Logistyczne
Ryszard Kwaśniewicz
Przedmioty informatyczne,
Przedmioty mechaniczne
Ks. Grzegorz Kwiecień Religia
Małgorzata Labus
Matematyka
Aneta Łuka Język niemiecki
Aneta Madejska Wychowanie fizyczne
Ewa Matusik  Język polski
Bożena Maruszak Bibliotekarz
Iwona Mendzla Wychowanie fizyczne
Anita Olubińska Geografia
Przemysław Paszek Religia
Justyna Pilch
Przedmioty ekonomiczne,
Przedmioty logistyczne
Danuta Płucieńczak Historia,
Wiedza o społeczeństwie
Joanna Poradzisz – Krupa
Wychowanie fizyczne, Edukacja dla bezpieczeństwa
Grażyna Sawicka Język angielski, Wiedza o społeczeństwie
Beata Skrzypczyk
Przedmioty ekonomiczne, Matematyka
Rafał Stuchlik
Przedmioty informatyczne, Fizyka
Ks. Sławomir Szweter Religia
Agnieszka Waśniowska
Język polski,
Wiedza o kulturze,
Historia,Pedagogika specjalna – Oligofrenopedagogika
Przemysław Wisiorek
Język angielski, Przedmioty informatyczne
Sylwia Wituła – Jedlińska
Biologia
Krzysztof Żogała
Przedmioty informatyczne, elektryczne
Beata Żuraw
Przedmioty mechaniczne, Matematyka