RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach, ul. Pokoju 4, 43-140 Lędziny, dyrektor szkoły.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: adres e-mail iod@powiatbl.pl, tel. 32 226 91 00.