W dniu 9 czerwca 2015 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Bieruniu odbyła się Ogólnopolska II Ekologiczna Konferencja Naukowa pt.: „Odnawialne Źródła Energii – Innowacyjna Teraźniejszość. Praktyczne wykorzystanie OZE”.

Organizatorem Konferencji był Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach;

współorganizatorami:
Powiat Bieruńsko – Lędziński oraz

Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej.

Patronat na tegoroczną Konferencją objęło Ministerstwo Gospodarki oraz Polska Izba Ekologii
i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Konferencję rozpoczęła Pani Dyrektor Ewa Matusik witając zgromadzonych Gości.
Swoją obecnością Konferencję uświetnili m.in.:

Czesław Ryszka Senator RP

Ewa Kołodziej Poseł na Sejm RP

Andrzej Czerwiński Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Energetyki i Surowców Energetycznych

Piotr Czarnynoga Radny Województwa Śląskiego

Klemens Ścierski były senator

Henryk Barcik Wicestarosta Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego

Zofia Piętas Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego

Stanisław Biela Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bojszowy

Zbigniew Gieleciak Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. w Tychach

Karol Fulneczek Przedstawiciel APA Sp. z o.o.

Robert Kubica Prezes Zarządu E-Sbl Net Sp. z o.o.

Grzegorz Kocjan Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu

Joanna Figura Dyrektor MOK Lędziny

Krzysztof Kucyper Dyrektor PPP w Bieruniu

Tomasz Popławski Dziekan ds. Nauki Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej

Janusz Flasza Zakład Sterowania i Odnawialnych Źródeł Energii Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej

Celina Habryka Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Anna Sowiżdżał Katedra Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Patrycja Palka Sekretarz Rady Rodziców PZS Lędziny

Marcin Jałowy TVP o/Katowice

a także przedstawiciele jednostek samorządowych, szkół Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego oraz lokalnych przedsiębiorców.

Wydarzenie to wsparła finansowo m.in. firma SBL oraz firma Tauron znana ze swych proekologicznych działań.
Ponadto każdy z uczestników otrzymał z Tauron-a materiały przybliżające osiągnięcia i plany firmy.

Po uroczystym przywitaniu i przedstawieniu głównych założeń Konferencji Pani Dyrektor oddała głos prelegentom.

Jako pierwszy swój wykład wygłosił Pan Zbigniew Gieleciak Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. w Tychach uhonorowany, jako Lider Spółki, główną, prestiżową nagrodą Komisji Europejskiej EMAS Awards 2015, zwanej Środowiskowym Oskarem.

Temat wystąpienia: Doświadczenia Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. w Tychach w zakresie energetycznego wykorzystania biogazu.

Następnie zgromadzeni mieli okazję wysłuchać wystąpienie Wicestarosty Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego Pana Henryka Barcika.

Temat wystąpienia: Technologia ogrzewania i klimatyzacji obiektu wielkokubaturowego w oparciu o pompy ciepła.

Po części wprowadzającej rozpoczęto Moduł I – Naukowe wprowadzenie do tematyki odnawialnych źródeł energii

Tę część rozpoczął prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Popławski Prodziekan ds. Nauki Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej oraz dr inż. Janusz Flasza z Zakładu Sterowania i Odnawialnych Źródeł Energii Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej.

Temat wystąpienia: Zasobniki energii w układach zasilania.

Jako druga swoje naukowe podejście przedstawiła dr inż. Anna Sowiżdżał z Katedry Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Temat wystąpienia: Od teorii do praktyki – odnawialne źródła energii w działalności dydaktycznej oraz naukowo-badawczej Akademii Górniczo-Hutniczej

Moduł I zakończyła mgr inż. Celina Habryka z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.

Temat wystąpienia: Za i przeciw OZE

Po przerwie rozpoczęto Moduł II – Praktyczne zastosowanie różnorodnych odnawialnych źródeł energii

W zastępstwie Prezesa Zarządu APA Sp. z o.o Artura Pollaka wykład wygłosił Pan Karol Fulneczek.

Temat wystąpienia: Monitoring OZE jako źródło przewagi konkurencyjnej.

O praktycznym zastosowaniu OZE uczestników Konferencji przekonywał również dr inż. Janusz Flasza z Politechniki Częstochowskiej, który zaprezentował rower oraz hulajnogę napędzaną energią z OZE.

Kolejnym prelegentem ukazującym praktyczne zastosowanie OZE był Pan Paweł Domagała przedstawiciel znanej na całym świecie firmy Viessmann.

Temat wystąpienia: Perspektywa 2020. Gaz szansą na czyste powietrze dla Polski i Europy.

W III Module – Możliwości pozyskania funduszy europejskich – dofinansowanie odnawialnych źródeł energii

Swoim wystąpieniem zaszczycił nas Poseł na Sejm RP Przewodniczący Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Energetyki i Surowców Energetycznych Andrzej Czerwiński.

Temat wystąpienia: Energetyka prosumencka oraz ustawowe wsparcie OZE.

Po niezwykle interesujących wystąpieniach nadszedł czas na podsumowanie, którego dokonała Pani Dyrektor Ewa Matusik. Pani Dyrektor podkreśliła jak ważne jest, aby młodzi ludzie, do których należy przyszłość, mieli możliwość kształcenia się w szkołach spełniających standardy europejskie, aby mogli wybierać kierunki, które przygotują ich do pracy nie tylko na naszym rodzimym rynku, ale również w firmach osiągających sukcesy na całym świecie.

Konferencja zakończyła się miłym akcentem – wśród młodzieży uczestniczącej w Konferencji zostały rozlosowane nagrody; m. in. maskotki Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego, albumy „Niecodzienny wymiar codziennych miejsc”, koszulki Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej oraz wartościowe upominki ufundowane przez Firmę Viessmann.

Po oficjalnym zakończeniu Ogólnopolskiej II Ekologicznej Konferencji Naukowej pt.: „Odnawialne Źródła Energii – Innowacyjna Teraźniejszość. Praktyczne wykorzystanie OZE” jeszcze długo trwały rozmowy, wymiana uwag i „zabawa” na rowerach i hulajnodze napędzanych tzw. czystą energią. Wszyscy z niecierpliwością czekają na kolejną konferencję, na kolejny zastrzyk informacji na temat tak ważny dla całego społeczeństwa – jak skutecznie chronić naszą zieloną planetę.

Leave a comment