Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.

Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzimy również edukację prawną. Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o umieszczenie 4 e-informatorów na stronach internetowych, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak aby informacja trafiła do możliwie największej liczby mieszkańców. Informatory dotyczą tematyki praw człowieka jako istotnego atrybutu obywatela, a mianowicie:

1. Korzystanie z zasobów Internetu: https://www.sc.org.pl/app/files/2020/11/e_informator_korzystanie_z_zasobow_internetu_p_bierunsko-ledzinski.pdf
2. Podstawowe zasady dziedziczenia: https://www.sc.org.pl/app/files/2020/11/e_informator_podstawowe_zasady_dziedziczenia_p_bierunsko-ledzinski.pdf
3.Podstawowe zasady zawierania umów cywilnoprawnych: https://www.sc.org.pl/app/files/2020/11/e_informator_podstawowe_zasady_zawierania_umow_p_bierunsko-ledzinski.pdf
4. Zadłużenia mieszkaniowe: https://www.sc.org.pl/app/files/2020/11/e_informator_zadluzenia_mieszkaniowe_p_bierunsko-ledzinski.pdf

Będziemy wdzięczni, jeśli zamieszczą Państwo także link do spotu promocyjnego zachęcającego do korzystania ze świadczeń, na stronach internetowych, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak aby informacja trafiła do możliwie największej liczby mieszkańców.

LINK DO FILMIKU:

– publikacja na portalu społecznościowym YouTube: https://youtu.be/MAHGmyBCyrA

– publikacja na tematycznym profilu na Facebooku: www.fb.com/pomocprawna.sursumcorda/videos/268888730859004/?t=51

Ponadto, przekazujemy linki do trzech filmików edukacyjnych z zakresu: mediacji, praw konsumenckich oraz cyberprzemocy, które także mogą zostać wykorzystane i opublikowane na Państwa serwisach.

ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU MEDIACJI: https://www.youtube.com/watch?v=nLAL1BWFXac
ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU PRAW KONSUMENCKICH: https://www.youtube.com/watch?v=WfJsm1EV6Vk
ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU CYBERPRZEMOCY: https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk

Mamy przekonanie, że szczególnie w tym czasie dynamicznych zmian w prawie – wielu mieszkańców może mieć pytania i wątpliwości natury prawnej, w czym mogą być przydatni dostępni specjaliści. Pomoc świadczona jest w pełnym zakresie prawa, od połowy maja także w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku niezatrudniania w ciągu ostatniego roku innego pracownika.
Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu: https://bip.powiatbl.pl/pomoc-prawna/index

3. e-informator – Podstawowe zasady zawierania umów – Stowarzyszenie Sursum Corda

4. e-informator – Zadłużenia mieszkaniowe – Stowarzyszenie Sursum Corda

1. e-informator – Podstawowe zasady dziedziczenia – Stowarzyszenie Sursum Corda

2. e-informator – Korzystanie z zasobów Internetu – Stowarzyszenie Sursum Corda