Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód, który przygotowuje profesjonalne kadry zajmujące się obsługą i nadzorem infrastruktury energetyki odnawialnej, wykorzystującej źródła energii o charakterze niekonwencjonalnym – słońce, wiatr, wodę, biomasę. Obecny rynek pracy poszukuje specjalistów w zakresie odnawialnych źródeł energii, dlatego lędziński PZS – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców – kształci profesjonalnych pracowników tej rozwojowej branży.

W Polsce zawód ten został wprowadzony do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego w 2010 roku, a już po pięciu latach znalazł się na liście kierunków, w których kształci Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach. W związku z tym powiat bieruńsko- lędziński dołożył wszelkich starań, aby w szkole powstały nowoczesne pracownie dla tego kierunku.

W nowych salach mieszczą się stanowiska dydaktyczne, umożliwiające uczniom zapoznanie się z najważniejszymi instalacjami do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Należą do nich m.in.: kolektor słoneczny, moduł fotowoltaiczny, pompa ciepła i turbina wiatrowa. W ten sposób nauczyciele i uczniowie lędzińskiego PZS-u zyskali możliwość profesjonalnego przygotowania się do wykonywania w przyszłości tego zawodu.

Kierunek ten, mimo iż pozornie dotyczy dość wąskiej dziedziny, jaką są odnawialne źródła energii, w praktyce zapewnia uczniom gruntowne przygotowanie do pracy w kilku dziedzinach związanych z budownictwem, elektryką i energetyką. Pozwala również na kontynuację kształcenia na uczelniach wyższych.

W Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach młodzież z powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz okolic ma zatem szansę zdobycia atrakcyjnego zawodu przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii.