...

24 maja nastąpiło podsumowanie konkursu „Multimedia środkiem do edukacji ekologicznej”. Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie prezentacji multimedialnej na temat: Odpady = Energia!

To już dziewiąta edycja konkursu, w którym poruszamy tematy związane z przetwarzaniem odpadów, prezentowane za pomocą środków multimedialnych takich jak: grafika, film czy prezentacja.

Jury w składzie:
Eugieniusz Czekaj – p.o. dyr. PZS Lędziny
Bożena Maruszak – nauczyciel bibliotekarz
Ireneusz Handy – nauczyciel przedmiotów zawodowych (energetyka odnawialna)
Rafał Stuchlik – nauczyciel informatyki
przyznał :

I miejsce ex aequo – Dawid Grzybek, Paweł Janota.
Wyróżnienie ex aequo – Natalia Jagielska, Jakub Różycki.

Łączna pula nagród w konkursie sponsorowanym przez Powiat Bieruńsko-Lędzińskim wynosiła 1200 zł.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.