3 czerwca 2016 r. w auli Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach odbyła się Ogólnopolska III Konferencja ekologiczna pod nazwą „Ekorozwój w Polsce i w Europie”.

Organizatorem Konferencji był: Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach.

Współorganizatorzy to:   Powiat Bieruńsko – Lędziński
Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej

Konferencja została objęta patronatem przez: Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Energii, Polską Izbę Ekologii, WFOŚiGW w Katowicach, Polską Izbę Gospodarczą EKOROZWÓJ.

Patronat medialny objęli: TVP 3 Katowice, ECHO, NOWE ECHO, DZIENNIK ZACHODNI, naszemiasto oraz SBLnet.

Wśród Gości obecni byli:

Czesław Ryszka Senator RP
Ewa Kołodziej Poseł na Sejm RP
Piotr Czarnynoga Radny Województwa Śląskiego
Natalia Gawrysiak Asystent Posła na Sejm RP Michała Wójcika
Józef Neterowicz Radca Ambasady Szwecji w Polsce
Anna Kubica Przewodnicząca Rady Powiatu
Bernard Bednorz Starosta Bieruńsko – Lędziński
Marek Spyra Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Krystyna Wróbel Burmistrz Miasta Lędziny
Beata Białowąs Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Katowicach
Tomasz Sadowski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Ewa Dziekońska Prezes Koła PKE w Tychach
Grzegorz Plewniok Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Bieruniu
Agnieszka Sklorz Przedstawiciel Gminy Bojszowy
Tomasz Popławski Dziekan ds. Nauki Wydziału Elektrycznego Politechniki
Częstochowskiej
Mirosław Pajor Kierownik Działu BHP KWK „Ziemowit”
Stanisław Grygierczyk Koordynator ds. Naukowych i Środowiskowych Parku Naukowo – Technologicznego Euro Centrum
Robert Kubica Prezes Zarządu e-Sbl Net Sp. z o.o.
Henryk Komendera Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Imielina
Krzysztof Zaręba   Prezes Izby Gospodarczej EKOROZWÓJ
Joanna Pruchnicka Przedstawiciel CBiDGP Sp. z o.o.
Grzegorz Berger Kierownik Działu Technicznego PGK Partner
Mirosław Początek Specjalista Inżynier PGK Partner
Krzysztof Sykta Okręgowa Izba Przemysłowo – Handlowa w Tychach
Stanisław Gawron KOMEL Katowice
Marek Łechtański Prezes firmy Viessmann w Mysłowicach
Sławomir Czerwonka Tauron Wytwarzanie III oddz. Jaworzno

Ponadto w konferencji uczestniczyli uczniowie PZS w Lędzinach kształcący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wybrani uczniowie powiatowych gimnazjów.

Na obecność młodzieży zwrócił m.in. uwagę pan Józef Neterowicz, który podkreślił, że mentalność w zakresie wykorzystywania OZE należy kształtować od najmłodszych lat.

Wystąpienie Radcy Ambasady Szwecji w Polsce, który od 1975 r. mieszka i pracuje w Szwecji w przemyśle energetycznym i ochrony środowiska, wzbudziło duże zainteresowanie.
Opowiadał bowiem o efektywnym wykorzystywaniu przez Szwedów odpadów oraz o korzyściach płynących z takich działań.

Starosta Bieruńsko – Lędziński pan Bernard Bednorz przedstawił duże osiągnięcia powiatu w zakresie działań proekologicznych. Mówił także o kolejnych planach dotyczących tej ważnej tematyki.

„Innowacyjne i praktyczne projekty z zakresu wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz sposoby jej wykorzystania – samochody elektryczne” to z kolei tytuł wystąpienia pana Stanisława Gawrona z firmy KOMEL w Katowicach. Samochody elektryczne, o których opowiadał pan Gawron, można było dokładnie obejrzeć przed budynkiem szkoły.
Obszarem działalności Instytutu KOMEL jest problematyka maszyn elektrycznych małej i dużej mocy (projektowanie, wytwarzanie, badania, diagnostyka) oraz przemysłowe napędy elektryczne. W ostatnich latach przedmiotem szczególnego zainteresowania są napędy i silniki energooszczędne, w tym silniki z magnesami trwałymi, stosowane w pojazdach kołowych, szynowych,  drogowych oraz urządzeniach latających.
W skład Instytutu wchodzi pion Badawczo-Rozwojowy, którego integralną częścią jest Laboratorium Maszyn Elektrycznych, prowadzące badania maszyn elektrycznych wirujących do mocy około 200 kW.
W strukturach Instytutu znajduje się także Zakład Wdrożeniowy, zajmujący się wykonywaniem modeli i prototypów maszyn projektowanych w Instytucie oraz małoseryjną produkcją prądnic, silników specjalnych z magnesami trwałymi, zespołów elektromaszynowych oraz elektronarzędzi.
Instytut dysponuje aktualnie różnymi pojazdami z napędem elektrycznym.
Są to: samochód osobowy Fiat Panda, samochody dostawcze: Fiat Fiorino i Peugeot Partner, pojazd elektryczny marki Re-Volt, motolotnia elektryczna oraz pojazdy typu quad (sportowe i odśnieżające), których napędy były zaprojektowane i wykonane w naszym Instytucie. Pojazdy te służą celom badawczym, a także wykorzystywane są w bieżącej działalności Instytutu.

PZS w Lędzinach współpracuje także z Parkiem Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach. Pan Stanisław Grygierczyk – Koordynator ds. Naukowych i Środowiskowych Parku przedstawił temat: „Pasywny budynek biurowo – laboratoryjny w PNT Euro – Centrum, zastosowane technologie, doświadczenia użytkownika”.

W sposób poruszający przedstawili ekologiczne zagadnienia: pan Krzysztof Zaremba – Prezes Izby Gospodarczej EKOROZWÓJ oraz pan Janusz Flasza – wykładowca Politechniki Częstochowskiej a także nauczyciel przedmiotów zawodowych energii odnawialnej w PZS w Lędzinach.

Wszystkie wystąpienia wzbudziły duże zainteresowanie i pokazały obszar wiedzy i doświadczeń związanych z OZE, które już są wykorzystywane w Polsce i w Europie. Goście zarówno w przerwie Konferencji, jak i po jej zakończeniu żywo dyskutowali o stanie obecnym i przyszłości OZE. Wszyscy byli też zgodni, że jest to olbrzymi obszar wiedzy, który wymaga dalszego badania a następnie praktycznego wykorzystania.
Tak więc przed młodym pokoleniem stoi zadanie niezwykłe: rozwój, zgłębianie wiedzy, wymiana europejskich i światowych doświadczeń w celu ochrony Ziemi i mądrego wykorzystywania OZE. Zainteresowanie tą tematyką wśród młodzieży obecnej na Konferencji napawa optymizmem, że czeka nas dobra przyszłość.

 

 

Leave a comment