22 listopada br. w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach odbyły się szkolne eliminacje do IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Wzięli w nich udział uczniowie drugiej klasy mundurowej – Natalia Kula i Sławomir Szewczyk oraz uczniowie drugiej klasy technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – Robert Burczyk i Arkadiusz Rapacz.

Zagadnienia konkursowe obejmowały wydarzenia z historii Polski od roku 1970 do 1990 – czas tworzenia się i działalności opozycji politycznej, przeciwstawiania się władzy totalitarnej, funkcjonowania Związku Zawodowego „Solidarność” i konsekwencje społeczno-polityczne tamtych lat.

Do eliminacji konkursowych na szczeblu wojewódzkim zakwalifikowali się: Sławomir Szewczyk i Robert Burczyk. Gratulujemy i życzymy powodzenia!!

url 

 

 

Leave a comment