9 listopada 2016 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach odbył szkolny etap XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, przy współudziale Ministra Edukacji Narodowej. Olimpiada należy do największych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej, w którym od wielu lat uczestniczy młodzież lędzińskiego PZS-u. Tegoroczne zmagania zostały objęte honorowym patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adama Glapińskiego, a ich hasło brzmi: „Państwo a gospodarka”.
Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i rozwój samodzielnego myślenia.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej składa się z III etapów:
– 9 listopada 2016r.- zawody I stopnia (szkolne)
– 13 stycznia 2017r – zawody II stopnia (okręgowe)
– 1 i 2 kwietnia 2017r.- zawody III stopnia (centralne)
W pierwszym etapie uczestnicy musieli rozwiązać zadania o następującym charakterze:
− odpowiedzieć na jedno pytanie o charakterze ogólnym, nawiązującym do hasła przewodniego Olimpiady (do wyboru z dwóch propozycji),
− rozwiązać zadania z podstaw ekonomii,
− oraz odpowiedzieć na 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

Uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów zostaną zakwalifikowani do etapu okręgowego. Czekamy na wyniki naszych uczestników.

Beata Skrzypczyk

Leave a comment