...

2 lutego 2016 r. miały miejsce uroczystości związane z objęciem patronatu przez Politechnikę Śląską w Katowicach Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii nad klasami Technikum im. Anielina Fabery w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach. Patronatem zostały objęte klasy kształcące w zawodach technik logistyk i technik informatyk.
Uroczystości rozpoczęły się na terenie Starostwa Powiatowego w Bieruniu i wzięli w nim udział:
– ze strony gości: Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii,
dr hab. inż. Krzysztof Nowacki prof. nzw. w Politechnice Śląskiej w Katowicach
oraz dr inż. Sandra Grabowska,
– ze strony gospodarzy: Starosta Bieruńsko – Lędziński Bernard Bednorz,
Wicestarosta Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego Henryk Barcik
Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach Ewa Matusik.
Wspólnie omówiono wagę tego przedsięwzięcia, które ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy PZS w Lędzinach i Politechniką Śląską, współpracującymi ze sobą już siódmy rok.
Znaczenie i prestiż śląskiej uczelni podkreślał też Starosta Bernard Bednorz, z sentymentem wspominając swoją obronę pracy magisterskiej i czasy studenckie w Politechnice Śląskiej, w której się kształcił.
Stosowne dokumenty zostały podpisane przez prof. Krzysztofa Nowackiego, Starostę Bernarda Bednorza i Dyrektora Ewę Matusik. W ten sposób została otworzona kolejna piękna karta kształcenia w PZS w Lędzinach, wskazująca uczniom cel, do którego warto dążyć: a mianowicie zdobywanie wiedzy w prestiżowej uczelni. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że dzisiaj pracodawcy bardzo poszukują inżynierów, specjalistów zawodowców a takich specjalistów kształci m.in. Politechnika Śląska, posiadająca nowoczesne wyposażenie wzbogacające proces uczenia. Kształcenie zawodowe mocno wspierają również władze powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
Kolejnym etapem uroczystości w dniu 2 lutego była wizyta Gości w PZS w Lędzinach. W auli szkoły odbyło się spotkanie Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, dr hab. inż. Krzysztof Nowackiego prof. nzw. w Politechnice Śląskiej w Katowicach oraz dr inż. Sandry Grabowskiej z uczniami wszystkich klas maturalnych. Goście przedstawili zalety życia studenckiego, swoja ofertę edukacyjną oraz świetne możliwości zawodowe, jakie stoją przed absolwentami kierunków zawodowych. Pani Dyrektor Ewa Matusik z kolei przypomniała najważniejsze wydarzenia z dotychczasowej współpracy z uczelnią.
Ostatnim elementem uroczystości było zwiedzenie wybranych szkolnych pracowni zawodowych i językowych, które powstały w ostatnim czasie i które zrobiły na Gościach duże wrażenie.
Młodzież szkoły z dużym zainteresowaniem odniosła się do podpisanego porozumienia i do ciekawych specjalizacji oferowanych przez Politechnikę. Na pewno wielu z nich skorzysta z podpowiedzi przedstawionych przez naukowców uczelni.
Tym bardziej, że dotychczasowa współpraca z Politechniką Śląską w Katowicach i wykłady, w których uczestniczyła młodzież PZS w Lędzinach były interesujące i efektywne. Do ciekawszych, wspólnie zrealizowanych inicjatyw należą:
1) Wyjazdy uczniów na zajęcia t.j.:
• zajęcia z elektrotechniki
• zajęcia z chemii dla uczniów zainteresowanych poszerzaniem wiadomości z tego przedmiotu
• wykłady i ćwiczenia z elektrotechniki
• udział uczniów klasy 3 w warsztatach dotyczących działania mikroskopu elektronowego, zachowania materiałów w niskich temp, rodzajów odlewów zorganizowanych w ramach „Dni Otwartych” P.Śl.

2) Udział w wykładach w ramach cyklu „Drzwi otwarte – otwarty świat”:
• wykład p.t. „Echa starożytności od cywilizacji Indusu (Mohendżo Daro ok. 2500 p.n.e.) po dzień dzisiejszy”
• wykład p.t. „W oczekiwaniu na wiosnę – o możliwościach wykorzystania energii promieniowania słonecznego” wygłosił dr hab. inż. Stanisław Roskosz
• wykład p.t. „Dwa głosy na cztery kółka” wygłoszony przez mgr inż. Tibora Bartosa – z General Motors Manufacturing Poland – Gliwice oraz dr hab. inż. Dariusza Kuca – pracownika Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej
• wykład p.t. „Formuła 1 – w pogoni za innowacyjnością”
• wykład p.t. „We współczesnym cyrku: tresujemy bakterie!” prowadzony przez panią dr inż. Joannę Michalską
• wykład p.t. „Skazani na światło”
• wykład p.t. „Co z tym Plutonem – awans czy degradacja?” wygłosił dr J. Czakański z Planetarium Śląskiego i Instytutu Fizyki UŚ
• wykład .p.t. „Podziemne zgazowanie – nieco inne spojrzenie na energię z węgla” wygłosił pracownik Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach mgr inż. Jerzy Świądrowski

3) Zajęcia prowadzone przez pracowników P. Śl. w szkole to np.:
• wizyta przedstawicieli P. Śl. na uroczystościach ślubowania klas pierwszych, zorganizowanie stanowiska z grami edukacyjnymi
• wykład i pokazy dotyczące chemii metali.

Leave a comment

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.