Włączając się w ogólnoświatowe obchody 400 rocznicy śmierci Williama Szekspira, w dniach 27 – 29 kwietnia odbył się w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach Szkolny Konkurs o Szekspirze. W tych dniach chętni uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące Williama Szekspira. Każdego dnia pięć osób, które udzieliło poprawnych odpowiedzi, otrzymywało atrakcyjne nagrody (m.in.pendrivy)

A oto oni:

Damian Tomalik klasa 4B (technik mechanik)

Angelika Górnik klasa 3E (technik ekonomista)

Aneta Patalong klasa 3E (technik logistyk)

Edyta Pluta klasa 3E (technik ekonomista)

Wiktoria Kowalczyk klasa 3E (technik logistyk)

W czwartek zwycięzcami zostali:

Aneta Patalong klasa 3E (technik logistyk)

Aleksandra Jamrozy klasa 3E (technik ekonomista)

Samanta Lechwar klasa 2E (technik logistyk)

Patrycja Kluba klasa 2E (technik ekonomista)

Angella Pilch klasa 2lc (klasa mundurowa)

W ostatnim dniu na najtrudniejsze pytania odpowiedzieli:

Angella Pilch klasa 2lc (klasa mundurowa)

Wiktoria Waniek klasa 2lc (klasa mundurowa)

Samanta Lechwar klasa 2E (technik logistyk)

Maria Gondzik klasa 2E (technik logistyk)

Kinga Kowalska klasa 2E (technik logistyk)

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do pogłębienia wiedzy o Williamie Szekspirze w Światowym Roku Szekspira.

Leave a comment