...

Wszystkim tegorocznym Maturzystom życzymy powodzenia w czasie rozpoczynających się dzisiaj egzaminów dojrzałości.
Połamania piór:)

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.