...

Na przełomie  listopada i grudnia w PSZ w Lędzinach odbyła się zbiórka monet „Góra Grosza”.

Celem ,na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Kolejnym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie uczniom, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

W styczniu odbyło się liczenie monet i to jego wynik – 259 zł.

Gdy uświadomimy sobie, że w tej kwocie mieści się:

  • monet 1-groszowych -3472 sztuki
  • monet 2-groszowych- 1874 sztuki
  • monet 5-groszowych -1098 sztuk
  • oraz monety o wyższych nominałach

A na dodatek popatrzymy na masę zebranych pieniędzy:

  • 5712 g monet 1-groszowych,
  • 2856 g monet 5-groszowych,
  • 3954 g monet 2-groszowych,

łącznie 13,9 kg monet

to naprawdę musimy docenić wkład uczniów z pierwszej klasy technikum , którzy przez dwa tygodnie zbierali monety, a następnie w pocie czoła podliczali efekty zbiórki .Odzew uczniów i pracowników na przeprowadzoną akcję charytatywną był wielki, za co wszystkim serdecznie dziękujemy w imieniu dzieci z rodzin zastępczych.

 

 

Leave a comment

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.