Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach jako jedyna szkoła w regionie śląskim została zaproszona do udziału w prestiżowym programie współpracy ze światowym liderem edukacji EF Education First, którego celem jest między innymi doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. W ramach programu uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w badaniu umożliwiającym określenie poziomu znajomości języka angielskiego EF EPI (English Proficiency Index). Niezwykły jest fakt, że jest to jedyny taki ranking znajomości języka angielskiego przeprowadzany na skalę światową. Ranking przeprowadzany jest każdego roku w 70- ciu krajach na świecie. Pozwala to uczącym się angielskiego nie tylko zmierzyć, ale i porównać poziom kompetencji językowych na tle kraju, Europy i świata.

2 grudnia 2015 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach, który jako pierwsza szkoła średnia w regionie dołączył do grona szkół partnerskich EF Education First, odbyła się inauguracja „Testing Week” – EF EPI for schools. W czasie spotkania z uczniami w auli szkoły przedstawicielki EF: Panie Katarzyna Spyridakis i Alicja Sztark , przedstawiły założenia kształcenia językowego EF oraz zapoznały zebranych z wynikami najnowszej edycji największego światowego rankingu biegłości posługiwania się językiem angielskim, w którym Polska zajmuje wysokie miejsce i znajduje się w grupie krajów o bardzo wysokiej biegłości językowej.

Spotkanie inauguracyjne przebiegało w przyjaznej atmosferze, a jego niewątpliwą zaletą była możliwość odbycia wirtualnej przejażdżki rowerowej alejkami Cambridge, odwiedzenia kampusu uniwersyteckiego czy spaceru ulicami Nowego Jorku, dzięki nowoczesnym goglom VR.

Przedstawicelki EF z Warszawy zaprosiły również uczniów PZS w Lędzinach do udziału w drugiej już edycji międzynarodowego konkursu EF Challenge 2016, który w tym roku zachęca młodych ludzi z całego świata do odpowiedzi na pytanie konkursowe „Do you believe nothing is impossible?”. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody: kursy językowe online, kursy zagraniczne, a przede wszystkim nagroda główna dla grupy 20 finalistów w postaci zaproszenia do udziału w Forum Młodych Liderów EF w Rio de Janerio w Brazylii, w sierpniu 2016 roku.

Po spotkaniu w auli uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach oraz zaproszeni goście – uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach – wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez przedstawicielki EF.

Tematem warsztatu ”Czy jesteś obywatelem świata?” była sztuka komunikacji międzykulturowej. Uczestnicy wspólnie zastanawiali się nad ponadkulturowymi wartościami, dyskutowali o różnicach kulturowych oraz ich źródłach, a także      o tym, jak znajomość języków obcych może pomóc w lepszym zrozumieniu innych kultur.

Tematem przewodnim warsztatu prowadzonego przez panią Katarzynę Spyridakis były podróże językowe. Na zajęciach uczniowie analizowali wyniki rankingu biegłości EPI 2015 oraz odkrywali, jakie możliwości daje znajomość języków obcych, w tym języka angielskiego. Konkluzją warsztatów stało się stwierdzenie, że ucząc się języków obcych, otwieramy sobie drzwi do świata niezliczonych możliwości, który niewątpliwie zmotywuje uczniów do wytrwałej nauki.

Kolejne dni w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach to był czas testów w ramach „Testing Week” – EF EPI for schools. Na specjalnej platformie internetowej EF dedykowanej naszej szkole uczniowie dołączą do grona pięciu milionów osób z 70 krajów na całym świecie, i uzyskają indywidualną, kompleksową ocenę poziomu znajomości języka angielskiego. Narzędzie to umożliwia nie tylko szybką i dokładną ocenę kompetencji językowych online, ale również pokazuje, jak znajomość angielskiego danego ucznia przedstawia się w porównaniu z innymi uczestnikami testu z poszczególnych krajów. Test został opracowany przez zespół światowej klasy ekspertów w dziedzinie testowania      i oceniania kompetencji językowych, a jego wyniki są porównywalne z innymi standaryzowanymi płatnymi egzaminami certyfikatowymi, takimi jak IELTS czy TOEFL.

Po zakończeniu testów Powiatowy Zespół Szkół otrzyma raport opracowany przez EF, stanowiący kompleksową analizę wyników uczniów naszej szkoły, który pozwoli nauczycielom wyciągnąć wnioski służące nieustannemu doskonaleniu i podnoszeniu wyników kształcenia. Uczniowie natomiast otrzymają certyfikaty potwierdzające stopień biegłości posługiwania się językiem angielskim. W kolejnych latach uczniowie ponownie będą przystępować do testu, by zmierzyć poczynione z roku na rok postępy. Tym samym EF EPI stanie się narzędziem motywującym do wytrwałej i systematycznej nauki języka angielskiego w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach.

Leave a comment