...

W dniu 15 grudnia odbył się I etap – szkolny konkursu pt. ”Poznaj swoje prawa w pracy” organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy w Katowicach. Martyna Szeliga z klasy
Klasa 3 Ak i Sebastian Sztukowski z klasy 1 Ci uzyskali maksymalną ilość punktów i zawalczą
o dalsze sukcesy na poziomie regionalnym.

W przygotowaniach do konkursu uczniów wspierały Pani Gabriela Jagsz, Pani

Aleksandra Ziajka oraz Pan Gerard Urbańczyk.

Życzymy powodzenia na kolejnych etapach.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.