Nieczęsto zdarza się możliwość uczestniczenia w lekcji ekonomii w Oddziale NBP. Ekonomistki z drugiej i trzeciej klasy lędzińskiego PZS-u odbyły podróż w świat numizmatów, maszyn do liczenia, sortowania i paczkowania pieniędzy, miały także okazję trzymać w ręku prawdziwą kilkukilogramową sztabkę złota. Pracownik banku przybliżył najważniejsze zadania i funkcje państwowego banku centralnego, natomiast uczennice – odpowiadając na pytania ekspertów – wykazały się dużą wiedzą na ten temat.

Podczas krótkiego kursu młodzież dowiedziała się także, jak rozpoznać autentyczność banknotów oraz jaka jest procedura po stwierdzeniu falsyfikatu.

Pracownicy Wydziału Kryminalnego Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach pokazali, w jaki sposób pobiera się odciski palców podczas przeprowadzania śledztwa, między innymi w sprawach fałszowania banknotów.

Kolejną atrakcją był udział w grze edukacyjnej wyjaśniającej, jaki jest cel inflacyjny banku centralnego. Zwiedzający mogli również zapoznać się z nową aplikacją NBP Portfel, ułatwiającą organizację codziennych wydatków.

Zainteresowaniem młodzieży cieszyła się także kolekcja maszyn liczących z przełomu XIX i XX wieku – prezentowana przez jej właściciela, który zademonstrował także prosty i szybki sposób liczenia dużych sum stosowany na przełomie wieków.

Zorganizowany przez Panią Gabrielę Jagsz wyjazd był dobrą okazją do wzbogacenia wiedzy zdobywanej w szkole przez przyszłych ekonomistów. Kiedyś to oni zasilą kadrę pracowniczą banków komercyjnych, a może i oddziałów banku centralnego.

 

 

 

Leave a comment